Loading

Nilson Group

UPPHANDLING OCH UTVECKLING DIN SKO OCH SKOPUNKTEN
Nilson Group har historiskt sett haft flera inrednings leverantörer för de olika butikskoncepten.
Under våren 2009 startades ett utvecklingsprojekt tillsammans med Koola Butiker. Mål för projektet var:
• En leverantör för koncepten Din Sko och Skopunkten.
• Öka samordningen mellan de olika projekten.
• Förbättrad logistik.
• Sänka inköpskostnaden för inredning.


GENOMGÅNG AV KONCEPTEN
Tillsammans med etableringsavdelningen på Nilson Group gick Koola Butiker igenom möblerna i butikskoncepten.
Vi tittade framför allt på de produkter som produktionstekniskt kunde förenklas utan att design eller funktion försämrades.
Samtliga produkter dokumenterades med foton.


UTVECKLING FÖR BÄTTRE LOGISTIK
Ett exempel på en produkt som förändrades för att skapa bättre logistik var kassadiskarna för Din Sko och Skopunkten.
Tidigare hade den levererats i kompletta enheter som var svåra att transportera och montera.
Nu skapades ett modulsystem med kassamodul, embalagemodul samt täckfronter och gavlar.
Samma moduler kunde användas i båda koncepten men med olika toppskivor och fronter vilka därmed gav helt olika utseende.


3D-MODELLERING
Då dokumentationen var klar ritades samtliga enheter upp i 3D-cad.
Tekniska lösningar diskuterades med arkitekterna på Nilson Group.


RITNINGAR FÖR UPPHANDLING
Då samtliga tekniska lösningar var klara producerade Koola Butiker ett komplett
upphandlingsunderlag med ritningar på varje inredningsmodul och tillbehör.
UPPHANDLING

Projektledarna och arkitekterna på Nilson Group har själva stor erfarenhet av olika inredningsleverantörer och upphandlingar.
Under sommaren 2009 genomfördes en upphandling på koncepten Din Sko och Skopunkten utifrån det underlag som Koola Butiker tagit fram.

”Tack vare Koola Butikers förarbete gick upphandlingen snabbt och enkelt trots upphandlingens storlek.
Vi räknar med att skriva ett avtal med en helhetsleverantör under tidig höst och
detta ger en förbättrad logistik och sänkta etableringskostnader.”

Anders Stålhammar, Nilson Group AB
Twitterinlägg

Koola Butiker