Loading

Siba

FRAMTIDENS DATORAVDELNING
Sibas ledning hade en vision om att skapa en ny modern datoravdelning i SIBAs varuhus.
I mars 2009 kontaktades Koola Butiker som började arbeta med projektet.
Då SIBA hade en tydlig bild av hur avdelningen skulle se ut var första uppgiften att placera ut avdelningen i en layout.
Prototypbutiken skulle bli Järnbrottet i Göteborg.


3D VISUALISERING
Utifrån layoutidén ritades avdelningen i 3-D Cad.
Målet var att skapa en händelse i butiken med den nya avdelningen.


3D VISUALISERING
De olika inredningselementen arbetades fram tillsammans med SIBA.
Målet var att varje enskild produkt skulle kunna exponeras på ett effektivt sätt.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Nästa steg var att arbeta fram upphandlingsritningar på respektive inredningselement.
Målet var att göra underlaget så exakt som möjligt i sina beskrivningar så att
SIBA kan få bästa möjliga inköpspris vid den kommande upphandlingen.
Förutsättningen är att det, från inredningsleverantörernas sida inte finns någon osäkerhet kring vad de offererar.


UPPHANDLING
Förfrågan för upphandling utformades i samarbete med SIBA och omfattar inte
bara pris - produkt utan också frågor kring logistik, produktutveckling, lagerhållning mm.

Målet var att hitta bästa möjliga partner till SIBA.


SAMMANSTÄLLNINGAR OCH LEVERANTÖRSUTVÄRDERING
Nästa steg var att sammanställa offerter från de olika leverantörerna vad gäller:
• Prisjämförelse vid olika möjliga volymer
• Avvikelser från ritningsunderlagen.
• Leverantörsutvärdering
• Beslutsunderlag till SIBA.


FRAMTIDENS DATORAVDELNING
Prototypavdelningen byggdes under sommaren 2009 i SIBA Järnbrottet i Göteborg.
"Utvecklingsprojektet tillsammans med Koola Butiker har resulterat i en ny modern datoravdelning. Utvecklingsprocessen har gått snabbt och inredningskostanden har blivit låg tack vare upphandlingen."

Mårten Strandlund, SIBA AB


Twitterinlägg

Koola Butiker