Loading

TEKNISK DOKUMENTATION & UPPHANDLING
Butikskedjan som har tagit fram ett butikskoncept bör ha fullständig kontroll och dokumentation kring konceptet.


Koola Butiker hjälper butikskedjan att ta fram detta underlag i form av ritningar och tekniska specifikationer. Detta underlag kan sedan användas internt i kedjan för att effektivisera tex. varuplacering och etableringsarbete men också för att handla upp butikskonceptet.


I samarbete med butikskedjan handlar Koola Butiker upp konceptet. Då en leverantör är utsedd skapas en logistisk plan för konceptets implementation. Dokumentationen är under hela konceptets livstid ett stöd för ständiga förbättringar.

Twitterinlägg

Koola Butiker