KOOLA BUTIKER

I N R E D N I N G S K O N C E P T

Innovativt

Smart

Kostnadseffektivt

Oberoende

KOMPLETTA BUTIKSLÖSNINGAR

Koola Butiker är ett tjänsteföretag inom konceptutveckling.

OM FÖRETAGET

Butiksinredningar
Hösten 2007 startades Koola butiker AB av Ola Holmerin.
“Genom min långa erfarenhet av butiksinredningsbranchen såg jag ett behov för detaljhandelskedjor att ha en oberoende partner vid konceptutveckling.”
Ola har 15 års erfarenhet från butiksinredningsbranschen och arbetade senast med produkt- och konceptutveckling som utvecklingschef på Hestra Inredningar AB.

VAD VI GÖR:

Butikskedjan som har tagit fram ett butikskoncept bör ha fullständig kontroll och dokumentation kring konceptet.

Koola Butiker hjälper butikskedjan att ta fram detta underlag i form av ritningar och tekniska specifikationer. Detta underlag kan sedan användas internt i kedjan för att effektivisera tex. varuplacering och etableringsarbete men också för att handla upp butikskonceptet.

I samarbete med butikskedjan handlar Koola Butiker upp konceptet. Då en leverantör är utsedd skapas en logistisk plan för konceptets implementation. Dokumentationen är under hela konceptets livstid ett stöd för ständiga förbättringar.

Det traditionella arbetssättet vid konceptutveckling är att en arkitekt-eller designbyrå utvecklar ett koncept för en kedja. Därefter tillverkas en prototypbutik av utvald inredningsleverantör, denna protototypbutik utvärderas sedan.

Koola Butikers modell är att efter designutvecklingen bygga upp konceptet i 3D-cad och så att konceptet kan ”testas” praktiskt i 3D miljön innan prototypbutiken byggs. Därefter produceras tekniska ritningar och underlag som kan användas för att handla upp konceptet.

Målet med detta arbetssätt är att butikskedjan själv skall ha totalt ägandeskap över alla delar i sitt koncept.

Koola butiker kan erbjuda butikskedjor tjänster inom layoutritning. Vi arbetar med 3D-cad verktyget Archicad.

Koola Butiker har även erfarenhet av att ta fram automatiska specifikationsmallar för beställning av inredning och inredningstillbehör utifrån en planlayout

KONTAKTA OSS

    Jag har tagit del av information om personuppgifter >>